donderdag 1 oktober 2015

Rembrandt en het metriek stelsel

Tot voor kort was het aan tafel vaak onrustig. Beide jongens wilden hun verhaal over school kwijt, ze praatten door elkaar, er werd geklaagd over het eten en er was weinig aandacht voor elkaar. Van de week leek er ineens een omslag. Wat was het heerlijk aan de keukentafel....

Onze beide jongens hebben de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Uiteraard op hun eigen niveau, maar het thema is voor beiden hetzelfde. Iedere week is er een ander actueel thema, waarbij ze een tekst krijgen, waarover vragen worden gesteld. Jens vond het altijd al erg interessant, Toine hoorden we er minder over.

Tot afgelopen woensdag. Toine vertelde aan tafel enthousiast dat er in Frankrijk een 'hele rijke man' was die twee hele dure schilderijen van Rembrandt boven zijn bed had hangen. Nederland wilde die schilderijen kopen voor een bedrag waarvan je wel een heel dorp kon kopen, of twee hele dure voetballers. Jens haakte er enthousiast op in; jazeker, ook hij had die tekst gelezen. Hij vertelde over de rondleiding in het Rijksmuseum, waarbij hij de Nachtwacht had gezien en veel verhalen had gehoord. En het Melkmeisje, van Vermeer.

Toine vroeg zich af of er ook schilderijen hingen van die schilder, die zijn oor had afgeknipt. Maar natuurlijk, verzekerde zijn broer hem, ook Vincent van Gogh hing daar. Ze praatten nog even verder over de verschillende kunstenaars en het feit dat ze graag nog eens naar het Rijksmuseum wilde gaan. Wij keken glimlachend toe.

De volgende avond vertelde Toine dat hij op Squla, dat ze sinds kort hebben, vragen had gekregen over decimeters, meters en centimeters. Papa had hem uitgelegd hoe dat in elkaar zat. Jens begon te zuchten: dat is het metriek stelsel. Daar zijn ze op school druk mee bezig. Zo makkelijk! Om de beurt noemden ze de verschillende stappen op, van kilometer tot micrometer. En ondertussen ging het eten heel gemakkelijk naar binnen.

Heerlijk om te zien dat er langzamerhand ruimte ontstaat voor dit soort gesprekken. En dat de jongens elkaar vinden in hun onstilbare kennishonger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Een mail ontvangen als er een nieuwe blog verschijnt? Schrijf je in!