woensdag 10 juli 2013

Luxeprobleem

Twee weken geleden kwam er een petitie voorbij, die pleitte voor 'Passend onderwijs'. Het ging om de vraag wie het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen zou moeten betalen. Want, zoals de initiatiefnemers zeiden: Voor kinderen die 30 punten onder het gemiddelde IQ uitkomen, is er (terecht) heel veel hulp en zijn er allerlei voorzieningen, maar kinderen die aan de bovenkant van het gemiddelde zitten, is er niets. En wat er is, moet door de ouders zelf betaald worden.

In het antwoord op deze vragen wordt er vaak geroepen dat slimme kinderen een luxeprobleem zijn.
Iemand die dat zegt, geef ik graag eens een kijkje geven in de agenda van deze twee werkende ouders.

Maandagmiddag, net na werktijd, begonnen we met een gesprek op school, over de versnelling van Toine, van groep 1 naar groep 3. De volgende ochtend meldden we ons bij de intern begeleider van school, om handtekeningen te zetten onder de aanvraag voor een rugzak voor Jens. Die middag was er de wisselmiddag, waarin Toine voor het eerst kennismaakte met zijn nieuwe klasgenootjes. Daar was het, volgens hem, erg interessant dat een jochie van net 5 in groep 3 zat. Hij had er hele verhalen over.
's Middags bracht Jan onze Jens naar de Rots en Watertraining, een training voor sociale vaardigheden en weerbaarheid. Hij was nauwelijks terug of we konden de kinderen overdragen aan de oppas. Wij gingen naar de ouderbegeleider van de ggz-instelling, die ons helpt om beter met Jens' ADHD en hoogbegaafdheid om te gaan.
Vanavond kunnen we dan weer opdraven op school bij Jens, voor een (gelukkig regulier) tienminutengesprek. En morgenavond ga ik besteden aan het uitzoeken van informatie over de Verrijkingsklas.

Hoezo luxeprobleem?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Een mail ontvangen als er een nieuwe blog verschijnt? Schrijf je in!